Wat kost �t?

Het uurtarief bedraagt � 185,-- excl. BTW. Daarnaast dient er, als de zaak voor de rechter gebracht moet worden, een griffierecht betaald te worden. Dit is het bedrag dat de rechtbank in rekening brengt om een verzoek of verweer in behandeling te nemen. Ook zijn er nog enige kosten in verband met het opvragen van de soms noodzakelijke uittreksels uit de gemeentelijke bevolkingsadministratie.

Cilissen Advocatuur | Scheidingsmediation werkt ook voor mensen die een beroep kunnen doen op de Wet op de Rechtsbijstand. Als het inkomen en/of vermogen beneden de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde normen ligt, kan er een aanvraag worden gedaan voor toegevoegde rechtsbijstand. In dat geval zal er een door de cli�nt te betalen eigen bijdrage worden vastgesteld. De eigen bijdrage is een vast bedrag dat voor de behandeling van de zaak verschuldigd is. Het doet er voor de hoogte van de eigen bijdrage niet toe hoeveel tijd er aan de zaak besteed moet worden. Of er nu ��n uur aan de zaak besteed wordt of dertig uur, de eigen bijdrage blijft hetzelfde. Cli�nten die niet voor toegevoegde rechtsbijstand in aanmerking komen, betalen per gewerkt uur; dus, hoe meer tijd de behandeling van een zaak kost, hoe duurder het wordt.

Aangesloten bij VFAS HomepageIntroductieWie ben ik?ContactRoute